Kitap Özet / Analiz Hizmeti

Kitap özeti çıkarmak zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Kitap özeti çıkarabilmek için ilgili kitabın detaylı bir şekilde okunması, incelenmesi gerekmektedir. Kitabın okunması esnasında alacağınız notlar çalışmanızın başarı ile sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır. Kitap özeti kısa tabiriyle okunulan kitaptan ne anlaşıldığını sağlarken kitap hakkındaki düşüncelerin ölçülmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Kitap özeti/analizi gerçekleştirmek belli bir zaman isteyen bir işlemdir. Bu zaman zarfında verimli bir çalışma elde etmek için öncelikle okunulan kitabın çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Özet çıkarmak için giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin birbirinden ayrıştırılması ve kilit noktaların belirlenmesi çalışmanın kalitesini belirlemektedir. Bu aşamalardan eksik olan bir nokta olduğu takdirde emeklerinizin boşa gitmesi şaşırtıcı bir durum olmamaktadır.